Vaderopa & moederopa & vaderoma & moederoma

 

In verband met de geboorde van mijn kleindochter vroeg ik mij af of er culturen zijn, waarin men een verschil maakt tussen de grootouders van de kleinzoon en de kleindochter. En of er bijvoorbeeld taalkundig een relatie bestaat.
      Mijn voormalig radio-collega
Wim Bloemendaal maakte mij er op attent dat er in Scandinavië onderscheid wordt gemaakt.
In Zweden bijvoorbeeld heet de opa van het kind van de zoon farfar en de opa van die dochter morfar. De oma van die zoon is farmor en de oma van die dochter is mormor.
     
Je zou dit dus kunnen vertalen met vaderopa (Eigenlijk vadervader, maar dat vind ik niet klinken), moederopa, vaderoma en moederoma.

Een alternatief zou zijn: pappapappa, pappamamma. mammapappa en mammamamma, maar dan verlies je de zeer ingeburgerde geuzennamen opa & oma

Omdat ik zowel een dochter als een zoon met kinderen heb, ben ik dus soms vaderopa en dan weer moederopa.

En als ik op stap ben met die andere opa van mijn nieuwste kleinkind kan ik hem dus voorstellen met:
     
‘Dit is moederopa Joop’.

 

In Hongarije bestaan die verschillen ook niet, maar daar is er voor buitenstaanders andere verwarring want opa en oma heten papa en mama.
      Edith van der Poel, die daar woont schrijft ondermeer: (Heleen is mijn vrouw)


''Anya=moeder variant: Anyu

Apa= vader variant: Apu

Mama= oma variant: Nagymama

Papa= opa variant Nagypapa

Het leuke is dat jonge echtelieden met kinderen, ze zijn dan twintig of jonger elkaar aanspreken met vader/moeder! In het begin als dat gebeurde keek ik om me heen of er nog anderen waren , maar dat was niet zo.
      Het is een eretitel. Dus Heleen: geen Ron meer of Ronald, maar vader. Succes''.