Verwilderde wilgenbossen

 

 

Eb & vloed

Ooit was de Brabantse Biesbosch (ten oosten van Dordrecht tussen Amer en Merwede) een wild en ruig gebied met een getij van eb en vloed van zo‘n twee tot twee en een halve meter.
      Alleen toegankelijk met een boot.
Als je daar toen met een bootje ging varen moest je behoorlijk oppassen en het liefst iemand meenemen die de vaarwegen goed kende.

 

 

Fluisterboot


Een paar dagen geleden ben ik er weer eens geweest. Met een fluisterboot.
      Het is er nog redelijk wild, maar het getij is na de afsluiting van het Volkerak (1960) en vooral na de afsluiting van het Haringvliet (1970) vrijwel verdwenen.
      Het water is volledig zoet geworden; er zijn drie spaarbekkens gekomen.
Biezenvlechters, rietsnijders griendhakkers, jagers en eendenkooikers zijn verdwenen.

 


Bevers


Toch is het nog zeer de moeite waard om daar een beetje rond te toeren.
      Het is inmiddels beschermd natuurgebied; er zijn kreken en verwilderde wilgenbossen met heel veel vogels.
En ook de bevers die tussen 1988 en 1992 zijn uitgezet, gedijen goed en laten overal hun sporen na.

 

 

Museum


Voordat je een tochtje gaat maken is het aan te bevelen om een bezoek te brengen aan het Biesbosch museum, dat een kwartiertje rijden buiten Werkendam ligt.
      Daar is bijvoorbeeld ook aandacht voor de belangrijke rol, die De Biesbosch als moeilijk toegankelijk gebied heeft gespeeld in de tweede wereldoorlog.
     
Voor de ingang van het museum staat een standbeeld van een Biesboschwerker, gemaakt door Jaap Hartman.
Mijn kleinzoontjes Luc (11, staand) en Camiel (8) vonden het in meerdere opzichten wel een leuk beeld.