Een schuivenhuis voor schorren en slikken

Land teruggeven aan het water. Dat is een voor Nederland nogal ongebruikelijke gang van zaken. En toch gebeurt het momenteel in de Rammegors, een gebied van 145 ha. in Zeeland tussen Sint Philipsland en Tholen.
                


Bij de Krabbenkreekdam (schuin onder het dorp Sint Philipsland) is –in blauw op de map- een zogeheten schuivenhuis gebouwd. Er zijn drie afzonderlijke betonnen kokers met daaronder schuiven. Het water kan al naar gelang het getij vanuit de Oosterschelde de Rammegors in- en uitstromen. Zo ontstaan nieuwe platen, slikken en schorren en komt er zoutwatervegetatie. In feite betreft het hier een uitbreiding van de Oosterschelde, waar slikken en schorren aan het afkalven zijn.

Schuivenhuis
  
Het schuivenhuis werd op 5 december in gebruik genomen, maar moest vanwege te snel optredende erosie veertien dagen later gesloten worden. Inmiddels staan de schuiven weer open.
      Hieronder de situatie bij eb, waarbij het water weer teruggaat naar de Oosterschelde.
  

Oosterschelde

  

Dit is de Oosterschelde bij Sint Philipsland. De rivierdelta lijdt hier aan ‘zandhonger’.


Kale vlakte

  

Grote delen van het Rammegors zien er nog enigszins onheilspellend uit. Bij vloed moet dit gebied in de toekomst vrijwel volledig onder water komen.


Watertoren

  

Op de achtergrond de watertoren. Links de molen van Sint Philipsland.


Riet en water

 

 

Klik HIER voor Rammegors 1