Bloemetjes & baltsende futen

 

Het moest gisteren volgens de statistieken één van de koudste dagen van het jaar zijn.
      Maar het leek wel of de lente er al aankwam.
Ik zag in mijn kreek baltsende en sporentrekkende futen, swingende eenden en vrolijke zwanen.
     
Er zaten volop knoppen in de sleedoorn.
Sterker: er kwamen al bloemetjes tevoorschijn.

 

 

En het levert heerlijke clichéprentjes op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen in/bij mijn kreek:

 

1: De gevlekte boomstronkreiger

2: Broedende ijsvogeltjes

3: Een kolonie oeverzwaluwen

4: The Swan Blues

5: Noodscenario voor een karper

6: Broedende futen

7: Drie kleine fuutjes

8: Bootje varen; theetje drinken

9: IJszeilen & sneeuwduinen

10: Ganzen; duizenden ganzen

11: Dansje met meeuwen

12: Een zwarte zwaan

13: Meerkoetjes op het ijs

14: Zwane(n)gang