Een verwilderde gifbelt

 

De Broekpolder is een nogal bijzonder natuur- en recreatiegebied aan de noordrand van Vlaardingen. Richting Midden Delfland.

 

Het is een behoorlijk ruig verwilderd terrein..

 

 

Er zijn natuurlijke paden, maar tegenwoordig ook schelpenpaden, ruiterpaden en een enkel fietspad.

 

 

 

 

De populieren, die voor de productie werden geplant zijn grotendeels verwijderd zodat er een landschap is ontstaan met een diversiteit aan bos, struiken, kruiden en water.

 

 

Onlangs is een klauterwoud voor kinderen geopend.

 

 

 Natuur- en schelpenpaden

 

 

Geen woningen

 

 

Havenslib

Ooit moesten hier woningen komen, maar dat werd verhinderd omdat de grond ernstig vervuild is.
      Tussen 1958 en 1976 werden hier namelijk grote hoeveelheden giftig slib uit de Rotterdamse haven gedumpt met als gevolg dat het gebied hoger ligt dan de omgeving.

 

 

Aldrin & Dieldrin

Er zitten zware metalen in de grond en giftige bestrijdingsmiddelen als Aldrin en Dieldrin.
      Sinds 2004 wordt het gebied spaarzaam beheerd. Het productiebos is dus goeddeels verdwenen en er is ook geen landbouw meer.
In de sloten drijven opvallend grote hoeveelheden kroos.

 

 

Schapen & honden

Delen van het gebied worden kort gehouden door er Kempische Heideschapen te laten grazen.
      Zo’n gebied wordt dan tijdelijk afgezet met schrikdraad.
Het gif zit zo diep onder de oppervlakte, dat er voor die schapen geen gevaar is. Er zitten ook talrijke muizen en mollen, zodat honden kunnen graven en speuren.

 

 

Vogels

Dode takken en omgevallen bomen worden niet weggeruimd, zodat het gebied blijft verwilderen.
     
Een laatste telling leerde bijvoorbeeld dat er hier al 78 broedende vogelsoorten zitten.

 

 

Wegwijzer

 

 

 

Zomaar wat struinen


De Kalmthoutse Heide

De Loonse en Drunense Duinen

 

De Brabantse Biesbosch

Vlissingen-Dishoek v.v.

De Borrekeen

De Blauwe Kamer


De Dintelse Gorzen

De Horsvlakte

De Oude Buisse heide