Anarchistisch & ondogmatisch links

In 1978 werd actie geschreven als aktie en soms zelfs als aksie. In het VPRO-radioprogramma Embargo, vrijdag aan het eind van de middag op Hilversum II, werd iedere week een zogeheten aktiespot uitgezonden. Voor en na het nieuws. Een linksige, alternatieve, soms radicale beweging ging iets ondernemen en kreeg een minuut zendtijd om dat aan te kondigen. De VPRO toonde daarmee zijn engagement. De groeperingen stonden in de rij om aan de beurt te komen.
      Op het digitaal radioarchief van de VPRO staat een aantal van die spotjes. En zelf heb ik er ook nog een paar, omdat ik een aantal cassettebandjes heb bewaard van oude uitzendingen.
      Het zijn opmerkelijke spotjes. Niet zozeer vanwege de manier waarop Philippe Scheltema ze met veel toeters en bellen maakte, maar omdat ze een intrigerend tijdsbeeld vormen van wat de alternatieve scene ruim 36 jaar geleden bezig hield. Sommige spotjes zijn gedateerd, maar anderen zijn nog verrassend actueel. En soms heeft het een beetje meegeholpen om bepaalde situaties te veranderen  

             

Neem DEZE AKTIESPOT van De Vrije Socialist, uitgezonden in oktober 1978. Hierin wordt opgeroepen om abonnee te worden van dit maandblad voor anarchisten en aanhangers van ondogmatisch links. Het blad werd in 1898 opgericht door de –toen nog- socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Het blad verscheen twee maal per week en maakte een overstap naar het anarchisme toen Domela daar een aanhanger van werd.  
      Lange tijd kende het een vrij rustig bestaan. Het blad bleef aanvankelijk ook in de tweede Wereldoorlog verschijnen, maar werd verboden in augustus 1940. In 1963 werd het een gestencild maandblad en werd de naam veranderd in De Vrije.
      Het werd daarna een tijd niet meer rustig. Afsplitsingen, ruzies, veranderingen, protestuitgaven. Tot er in 1972 een fusie kwam tussen De Vrije en Recht voor Allen, ook al een blad van Domela Nieuwenhuis. De koers werd aangepast en de oude naam  kwam terug: De Vrije Socialist. En zo was het nog toen de Aktiespot werd uitgezonden.
      Tien jaar geleden werd het opnieuw De Vrije, een online orgaan voor het orthodox anarchisme. En op die site vond ik de aankondiging, dat er komende dinsdag 27 januari op initiatief van een faceboekgroep actie gevoerd wordt in Den Haag. Het Binnenhof wordt bezet, want ‘’de crisis duurt voort en treft vooral de kleinere man’’..     

      
Break the System is het goed Nederlandse motto van deze actie. Er zijn in eerste instantie 27.967 mensen uitgenodigd, die allemaal één overeenkomst hebben:
      ‘’Wij zijn linksom of rechtsom allemaal slachtoffer van het politieke en financiële systeem in Nederland. Het is genoeg geweest. Nederland kom in opstand’’.

      Het zou zo maar in een aktiespot 2015 kunnen.  

 

 

Aktiespots 1: Lekker Dier
Aktiespots 2: Amelisweerd 
Aktiespots 3: 't Kan Anders
Aktiespots 4; Het Russell Tribunaal
Aktiespots 5: Chili Komitee Nederland
Aktiespots 6: Vereniging tegen discriminatie
Aktiespots 7: Aktie Strohalm
Aktiespots 8: Uruguay Comité
Aktiespots 9: RAF-gevangenen