Beelden (941)

 

Juli 2015

Een stoere vader

Bij mij in de buurt -maar op redelijke afstand- zijn diverse zogeheten mestbassins. Met grote regelmaat verschijnen daar tankopleggers van de firma Kasteel Meeuwen, waarmee mest in die bassins wordt gepompt.
      Heel soms stinkt dat behoorlijk, maar men doet er alles aan om dat te voorkomen..

      Bij het werken met drijfmest komen gevaarlijke mestgassen vrij. Mestgas bestaat uit onder andere zwavelwaterstof, ammoniak en methaan. Het kan ook blauwzuurgas bevatten.

Op die vraag kwam ik, omdat ruim tien jaar geleden een artikel verscheen in Plattelands Post waarin iemand van Kasteel Meeuwen aan het woord komt onder de kop: ‘Wij werken met mest en niet met stront en daar zijn we trots op’.

      Ik heb het aan diverse boeren in mijn omgeving gevraagd, maar die weten toch zeker dat mest gewoon stront is. Hooguit is het stront waaraan stro is toegevoegd. Maar daar gaat het niet minder van stinken.   
      Vloeibare mest heet gier en kan ook behoorlijk onfris ruiken.

Gisteren zag ik het volgende ontroerende beeld.

 

Februari 2010

De impact van het hoogst onwaarschijnlijke

 

 En toen zat er ineens een zwarte zwaan in mijn kreek. Heel even maar, want hiij/zij verdween snel toen ik in de buurt kwam..

      Zwarte zwanen komen oorspronkelijk uit Australïë , Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Ze zijn bij ons redelijk zeldzaam, maar kunnen zich heel goed handhaven.
      Ze spreken tot de verbeelding. Er zijn boeken onder die naam; strips, films, bedrijven, muziekstukken en bandjes en de vogel komt bijvoorbeeld voor in de vlag van West-Australië .

      Wij kennen het van het liedje ‘Witte zwanen; Zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen’.
Maar het meest bekend is toch de bestseller De Zwarte Zwaan van de in Libanon geboren, maar inmiddels Amerikaanse auteur Nassim Nicholas Taleb.

The black Swan. De impact van het hoogst onwaarschijlijke

Zwarte zwanen zijn volgens hem toevallige gebeurtenissen die een grote impact hebben en zelfs ons leven bepalen.
      Ze kunnen op allerlei gebieden in allerlei vormen optreden: 11 september New York bijvoorbeeld, het ontstaan van Internet en zelfs het verschijnsel Harry Potter.
Zwarte zwanen worden pas achteraf herkend.
      Volgens Taleb zijn we namelijk blind voor toeval, zien mensen geen algemeenheden en staan we niet stil bij wat we niet weten.


Juni 2020

Haringvliet

Een stukje naar het zuiden zag ik gisteren enorme hoeveelheden zwanen in het Haringvliet nabij de brug tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Er zat niet één zwarte zwaan tussen. Niet één.
      Daarom maar wat plaatjes


Boeken, strips, films, songs en muziekgroepen

 

                                                         

 

 

September 2012

Vlinder & vlieg op appel

  Het is mooi buiten. Lekker weer.. Windje; af en toe wat regen.
     Dit lieflijk kunstzinnige tafereel speelde zich gisteren af op mijn terras.
Volgens een aanwezige kennis met oog voor natuur was de vlinder een Bont Zandoogje.


 


Een bedijkte gors


Stad aan ’t Haringvliet is een rustig plaatsje op Goeree-Overflakkee.
       Het is geen stad hoor, maar een dorpje van iets meer dan 1350 inwoners.
In het seizoen is het er druk. Dat wil zeggen: buiten het dorp aan het water. Daar is een grote jachthaven waar veel boten liggen.


      Maar nu is het allemaal erg stil.

Net als in het dorp zelf. Stad staat in dit geval voor een eeuwen geleden drooggevallen gors, die later bedijkt werd.
Binnenhaven

 

In het dorp is nog een kleine karakteristieke binnenhaven. 

Voorstraat

De Voorstraat is het centrum van Stad. Er staan mooie panden, waarvan een aantal op de Rijksmonumentenlijst pronkt. Maar er zijn ook een paar pandjes, die er wat minder goed aan toe zijn.  

Kapper


Hond


Motorspuit


Uitslover

 

 

 

Juli 2018

Te vroeg geboren


                                                     Twee evenwijdige lijnen

                                                     lopen dichttrekkend lang

                                                              Raken elkaar
                                                           in het oneindige

                                          Omdat wij daar wiskundig niets mee kunnen
                                           laten we de lijnen beginnen in dat oneindige
                                               en doorgaan tot 't min-oneindige.
                                            Zo wordt de eindigheid aangegeven.

                                                     Iedere atlas kent kaarten
                                      met zonnen, sterren, melkwegen & een heelal.
                                                    Altijd een uitdijend heelal.

                                             Die kindervraag welt steeds weer op:
                                                 'Is er nog iets achter het heelal?'
                                                            Het antwoord luidt:
                                                                     'Niets'
                                                  Maar ook als er niets is, is er iets.
                                                              namelijk niets.

                                     Twee evenwijdige lijnen kunnen elkaar niet snijden.
                                                        Maar komen wel samen
                                                            in het oneindige.

                                             Dat oneigenlijk eindige punt lonkt
                                                     Punt van samensmelting
                                                             Ik wil er heen

                                                              Dat kan niet;
                                                                nog niet.

                                                            Ik wist het wel.
                                                     Ik ben te vroeg geboren! 

 

 

Subcategorieën