Beelden (939)

 

Augustus 2015

Varianten op Hollands Glorie

Het graan is gemaaid en gedorst. Balen stro zijn op de akker achtergebleven.
       Dat proces gebeurt met een maaidorser, die ze bij ons een combine noemen. (Uit te spreken als Kombijn).
De boeren hebben die apparaten niet zelf, maar moeten ze huren.
      Zo kort mogelijk natuurlijk en daarom werken ze -als het effe kan- de hele nacht door.

Wat er voor Hollandse Glorie in het kratje heeft gezeten, weet ik niet zeker, maar ik vermoed dat ik ‘t bij een fruitteler heb gekregen, toen ik daar appels en peren kocht.
       Want -zo stond het met grote letters op de schuur-

“DAMES EN HEREN:KOOP MEER APPELS EN PEREN!!!”..   


  

April 2017

Visverbuigingen bij Nacht & Ontij

    


Ik nachtvis; zij nachtviste, wij hebben genachtvist (''wij hebben nachtgevist'')


Ik roofvis; zij roofviste, wij hebben geroofvist (''wij hebben roofgevist'')


Wij zullen als lid zijnde met vergunning gaan roofvissen; hebben tijd om na te denken en komen tot de volgende haiku:

                                              

                                              Ik nachtviste daar
                                         en dineerde op niveau
                                              met roofvis enzo

 

 

 

Juli 2015

Een stoere vader

Bij mij in de buurt -maar op redelijke afstand- zijn diverse zogeheten mestbassins. Met grote regelmaat verschijnen daar tankopleggers van de firma Kasteel Meeuwen, waarmee mest in die bassins wordt gepompt.
      Heel soms stinkt dat behoorlijk, maar men doet er alles aan om dat te voorkomen..

      Bij het werken met drijfmest komen gevaarlijke mestgassen vrij. Mestgas bestaat uit onder andere zwavelwaterstof, ammoniak en methaan. Het kan ook blauwzuurgas bevatten.

Op die vraag kwam ik, omdat ruim tien jaar geleden een artikel verscheen in Plattelands Post waarin iemand van Kasteel Meeuwen aan het woord komt onder de kop: ‘Wij werken met mest en niet met stront en daar zijn we trots op’.

      Ik heb het aan diverse boeren in mijn omgeving gevraagd, maar die weten toch zeker dat mest gewoon stront is. Hooguit is het stront waaraan stro is toegevoegd. Maar daar gaat het niet minder van stinken.   
      Vloeibare mest heet gier en kan ook behoorlijk onfris ruiken.

Gisteren zag ik het volgende ontroerende beeld.

 

Februari 2010

De impact van het hoogst onwaarschijnlijke

 

 En toen zat er ineens een zwarte zwaan in mijn kreek. Heel even maar, want hiij/zij verdween snel toen ik in de buurt kwam..

      Zwarte zwanen komen oorspronkelijk uit Australïë , Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Ze zijn bij ons redelijk zeldzaam, maar kunnen zich heel goed handhaven.
      Ze spreken tot de verbeelding. Er zijn boeken onder die naam; strips, films, bedrijven, muziekstukken en bandjes en de vogel komt bijvoorbeeld voor in de vlag van West-Australië .

      Wij kennen het van het liedje ‘Witte zwanen; Zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen’.
Maar het meest bekend is toch de bestseller De Zwarte Zwaan van de in Libanon geboren, maar inmiddels Amerikaanse auteur Nassim Nicholas Taleb.

The black Swan. De impact van het hoogst onwaarschijlijke

Zwarte zwanen zijn volgens hem toevallige gebeurtenissen die een grote impact hebben en zelfs ons leven bepalen.
      Ze kunnen op allerlei gebieden in allerlei vormen optreden: 11 september New York bijvoorbeeld, het ontstaan van Internet en zelfs het verschijnsel Harry Potter.
Zwarte zwanen worden pas achteraf herkend.
      Volgens Taleb zijn we namelijk blind voor toeval, zien mensen geen algemeenheden en staan we niet stil bij wat we niet weten.


Juni 2020

Haringvliet

Een stukje naar het zuiden zag ik gisteren enorme hoeveelheden zwanen in het Haringvliet nabij de brug tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Er zat niet één zwarte zwaan tussen. Niet één.
      Daarom maar wat plaatjes


Boeken, strips, films, songs en muziekgroepen

 

                                                         

 

 

September 2012

Vlinder & vlieg op appel

  Het is mooi buiten. Lekker weer.. Windje; af en toe wat regen.
     Dit lieflijk kunstzinnige tafereel speelde zich gisteren af op mijn terras.
Volgens een aanwezige kennis met oog voor natuur was de vlinder een Bont Zandoogje.


Subcategorieën