Beelden (941)

 

RETRO EN DE VERKIEZINGEN

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

      Een klein dorp (plm 200 inwoners) in het zuiden van Hongarije. Laat ik dat dorp maar V. noemen. Je weet maar nooit.
     
We wonen hier meer dan twintig jaar. En: al die jaren dezelfde burgemeester. Een man die behalve onverstaanbaar ouwehoeren bijna NOOIT iets voor het dorp heeft gedaan. EN MISSCHIEN OOK WEL DAAROM STEEDS WERD HERKOZEN.      
Want als werkloze werd er van jou verwacht dat je voor de gemeenschap werkte. Zo niet, dan zou je uitkering worden stopgezet Maar deze man liet alles lopen. De werklozen kwamen niet of gingen zitten.

      Nu dus verkiezingen.
Drie kandidaten. De oude burgemeester, een jongere inwoner en een zigeuner. Die zigeuner was meteen al kansloos. En de jongere won.
     
De avond er voor organiseerde hij een RETROPARTY. In het al jaren gesloten dorpscafé. Jong en oud kwamen massaal. Het begon met de fauteuils. Nou die waren meteen goed RETRO…..De jongere kandidaat kwam even bij ons zitten. Vroeg aan onze gast M. wat hij deed in Nederland. ''Ik ben burgemeester'' antwoordde M. Van een stad met vijf en vijftig duizend inwoners.
      P., de jongere dus, werd zeer stil.
Waar moet hij aan beginnen?

---De dorpsbus, gestart met Europees geld, zal mensen (vooral de ouderen) naar de stad en naar het ziekenhuis gaan brengen. Tot nu toe bracht die bus brieven rond afkomstig van de overheid.

---Afvalwater wordt door velen gewoon in het riviertje geloosd, riolering is er niet.
---Kleuterschool en lagere school staan al jaren leeg, er moet een bestemming voor komen.
---Post van de gemeente laten vertalen in het Engels.
---Bouwvallen opruimen.
---Internet komt via een glasvezelnet het dorp binnen, maar geen enkel huis is aangesloten en dat is al twee jaar zo.
---En nog meer.

 
Klik HIER voor alle Photosophieën

 

 

Zeeland ''By the Sea" 

Van Sint Jan naar Karrestraat


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.


Vlijmen, Land van HeusdenDit is de Voorstraat in Vlijmen Noord-Brabant. Dat staat althans op deze tekening, die rond 1900 gemaakt is. In werkelijkheid is het de Julianastraat. De Voorstraat ligt iets verderop buiten het centrum.
      Links op de foto de R.K. St. Jan Geboortekerk. Daarnaast het zusterklooster met een meisjesschool. In het midden met het torentje het gemeentehuis.De situatie is inmiddels behoorlijk veranderd.
      Kerk en gemeentehuis staan er nog, maar het klooster en de school zijn gesloopt.


Ruilverkaveling

Het misverstand rond de Voorstraat is hardnekkig, want ook hier staat het fout vermeld. En dit deel van de straat heeft ook nooit zo geheten, want dat krijg ik bevestigd van een man, die hier tientallen jaren lang de post bezorgd heeft.
      Rechts het gemeentehuis.
Het pand in het midden is ook al gesloopt. Daarin was het kantoor van de Ruilverkaveling gevestigd.


Gemeentehuis
 

Vlijmen heeft ruim 14.000 inwoners. Tot 1997 was het een zelfstandige gemeente.
      Vanaf die tijd is het onderdeel van de gemeente Heusden. Het markante gemeentehuis doet nog steeds dienst.
Vlijmen is -op Drunen na- de grootste plaats van de gemeente.


Voorstraat

De Voorstraat ligt in het verlengde van de Julianastraat. Het is een smal straatje met vrijstaande huizen en huizen onder 1 kap.
      De kerk is vrijwel altijd te zien.


Centrum

 

Het centrale plein achter Juliana- en Voorstraat is het koopcentrum met onder meer een supermarkt, een Action, reisbureau, Sushitent en Grieks afhaalcentrum.
       De auto’s worden midden op het plein geparkeerd.
Beetje rommeltje daar.

 

 

  Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

 

Van Grotestraat naar Industrieweg


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.


Heesbeen, Land van Heusden

De mensen staan op de hoek van de Grotestraat en de Voorstraat in Heesbeen, een gehucht dat valt onder de gemeente Heusden in Noord-Brabant.
      De foto is genaakt rond 1920, toen inwoners van het dorp het initiatief namen om de weg te asfalteren. 
Om de foto wat op te fleuren is een jonge vrouw bereid gevonden om ook te poseren.
      En... weet iemand hier; vierde van links is Gijsbert Bax.  


Kruising anno 2019
.

Voorgrond: Grotestraat. Links de Voorstraat


LandelijkHeesbeen is klein. Het heeft zo’n 170 inwoners. De Grotestraat is onmiskenbaar het centrum. De Voorstraat ligt zeer landelijk.
      Er staat een dorpshuis en verder een paar boerderijen en wat vrijstaande huizen. Overal is ruim uitzicht.
In vrijwel niets komt de Voorstraat van Heesbeen overeen met de inleiding.


Dorpshuis Den Hoek


Tuin


Heusdensebrug

Vrijwel overal in Heesbeen zie je de brug over de Bergsche Maas.


Rupsen


Je ziet vanuit Heesbeen ook de contouren van de vesting Heusden. Je kunt ernaar toe lopen over een weg die omlijst wordt door mooie eiken.
      Wel uitijken voor de processierups.


Vesting

 

 Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

 

Een sabbatical year

 (Door Peter Flik,te Hongarije)

Ja zeg, houdt het dan nooit op. Ben al weken bezig oude rommel weg te gooien, een soort fotoarchief te reorganiseren. Twintig dozen bekijken en dan komt er per post nog een doos… Uit de nalatenschap van de helaas veel te vroeg overleden radio-collega Walter Slosse. De jaren tachtig gaan weer eens goed open.

Hoe zit dit?

Na ongeveer twintig jaar bij de radio te hebben gewerkt vond men dat het tijd werd voor een sabbatical year. Had er nooit van gehoord, maar het was duidelijk. Ik moest er uit voor een tijdje. Men mocht in die periode ALLES aanpakken, als het maar niet met radio van doen had. Cursussen volgen, stages lopen, piano leren spelen. Kortom whatever.
      De gedachte was dat men dan na die tijd weer opgefrist aan de slag kon. Ik zag er eigenlijk nogal tegen op. Wat in godsnaam?
      Gelukkig kon ik de periode terugbrengen tot drie maanden. Ik wilde schrijven en kreeg een positieve respons van de VPRO-gids op mijn voorstel om eens bij radio- en tv-stations in Europa langs te gaan met een door mij opgesteld script. Om uit te vinden waar de grenzen lagen in die diverse landen. Het script was zo gemaakt (via foto’s) dat er geen taalmoeilijkheden konden ontstaan. Ongeveer twintig op een toneel gemaakte platen. Meestal achter een piano met op de lessenaar een foto waarop de pianist reageert. Valse noten bij het portret van Stalin, vieze hondjes en zoals hier #MeToo avant la letttre.

 

De reacties waren overal afwijzend. Speciaal in Irkoetsk. Er was een hele delegatie uit Moskou aangekomen om mij te ontvangen. Ik was begonnen met de dame die enigszins ontkleed iets van me wilde of ik van haar.
      Niemand wilde de volgende pagina’s bekijken en één van de karpatenkoppen begon een uitgebreide uiteenzetting over de werking van waterkrachtcentrales…..Of daarover wel eens iets was op de Nederlandse televisie.

 

Subcategorieën