Beelden (1169)

 

Een voorname waterloop                                 Te Dokkum aan de waterbocht
                               liggen de schepen heel voornaam
                                De schaatsers van de Helletocht
                                          rijden hier af en aan

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 120

Vindsels 121 t/m 143

 

 

 

De comeback van verdwenen beesten

We wandelen wat door het Friese plaatsje Oudega in de gemeente Smallingerland.


Ineens is daar deze ooievaar, die is uitgehouwen in de restanten van een oude boomstam.
       Iets verderop is een uil uitgehakt.

Je denkt dan dat dit iets te maken heeft met de Fabeltjeskrant, waar juffrouw Ooievaar en meneer De Uil hoofdrollen vervulden.
       Maar dan is daar dit beest, dat we aanvankelijk niet konden thuisbrengen.

Gelukkig is er dan altijd wel een bewoner die uitkomst brengt. Het ‘’onbekende’’ beest is een otter en het heeft allemaal niets met de Fabeltjeskrant te maken.

      Het zijn de stammen van drie zeer oude omgekapte populieren, die vanwege houtrot een gevaar voor de omgeving vormden. De beesten zijn uitgehakt en gevormd door de kunstenaar Rolf Döderlein de Win, die er in 2017 een kettingzaag in zette.
       Ooievaar, uil en otter staan symbool voor beesten, die uit de omgeving waren verdwenen, maar door inspanningen van inwoners, locale vogelwachters en andere natuurinstanties weer zijn teruggekeerd.

       Het idee om dit te doen kwam van de 11-jarige Marijn Kleinhuis, die de beelden samen met de kunstenaar mocht onthullen.


 

Mozaïek vol kleur


                                     Het mozaïek is blauw en geel
                                        Een metselwerk vol kleur
                                   Balkonnetjes zijn hier heel veel
                                        maar ‘t softijs stelt teleur


 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 120

Vindsels 121 t/m 142

 

 

Slanke man in regenjas


                                                    De slanke man in regenjas
                                                       is uit de flat gevlucht
                                            een peukie komt daar niet van pas
                                                 men houdt van frisse lucht

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 120

Vindsels 121 t/m 141

 

 

Zandsporen aan zee


                                      De kustlijnen te Vlissingen
                                    zijn zandsporen van schuim
                               van schepen die hier mededingen
                                     en flatgebouwen zonder duin

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 120

Vindsels 121 t/m 140

 

Subcategorieën