Nieuwe woorden

 

Nieuwetijdskind

In het plaatsje Oud-Beijerland geeft oud Ikon-pastor Hans Stolp op 3 april een lezing over het begrip nieuwetijdskinderen. Dat woord was mij niet bekend. Nieuwetijdskinderen nemen volgens het persbericht de energieën van de nieuwe tijd met zich mee. Ze hebben bovendien een sterke vrijheidsdrang. Er bestaan ook indigokinderen, kristalkinderen, regenboogkinderen en gewone kinderen..

 

Uitrukpersoneel:
Gezien op een bord bij een brandweerkazerne op Voorne-Putten.

 

Crederen:
Vincent Bijlo in het magazine van milieudefensie. Samenvoeging van cremeren en salderen. Lees de column om het te begrijpen.

 

Viagra-zender:
Youp van ‘t Hek in NRC-Handelsblad over de omroep Max

 

Verspaarlamping:
De roep om meer spaarlampen te gebruiken. Karel Knip rekent in NRC-Handelsblad uit dat totale verspaarlamping slechts 0.4% besparing van fossiele brandstoffen zal opleveren.

 

Straatwijs:
Nederlandse vertaling van streetwise.

 

Snips:
Veel voorkomende mutaties. Samentrekking van single nucleotide polymorphisms (SNP, spreek uit snip)

 

Sinterklaasschaak:
Hans Ree signaleert een toernooi, waarbij de wedstrijdleider op een willekeurig moment kan bevelen dat het bord omgedraaid moet worden.

 

Parkourpurist:
Parkour is een Frans fenomeen, dat naar Nederland is overgewaaid. Jonge mensen bedwingen de stad als een stormbaan. Ze springen van dak naar dak en van hek naar hek. Je hebt parkoureurs, die maar wat aan rotzooien. De professionals vinden dat maar niets. Ze houden zich aan de ongeschreven wetten en zijn dus Parkourpuristen.

 

Tweede-albumsyndroom:
Angst om een tweede album uit te brengen. Dat kan nooit zo goed klinken als het eerste omdat daar de totale ziel en zaligheid is ingelegd. Bovendien is de verrassing weg.

 

Adhesiefbrug:
Een brug in je mond. waarbij de kunsttand met compositiecement is vastgelijmd aan de achterkant van de naastgelegen tanden.

 

Drugsdealerdeuntjes:
Mexicaanse balladen, die gecomponeerd zijn door intelligente leden van drugsbendes.

 

Bacteriebiscuit:
Uitvinding van Liga. De biscuit bevat een frisse yoghurt met daarin levende yoghurtbacteriën.

 

Anti-hakenkruis:
Anti-fascisten in Duitsland dragen een insigne met een hakenkruis in de vorm van een verbodsbord.

 

Buitenbeentjesaccordeon:
Een accordeonfestival in Beusichem wordt begonnen met een bandonéon-optreden. Een bandonéon mist akkoordknoppen, een logisch ingedeeld klavier en alle tonen zitten kriskras door elkaar. Daarmee is het een buitenbeentje onder de accordeons.

 

Nasrallah-aansteker:
Nieuw product in Libanon waar een aansteker op de markt is verschenen met aan de onderkant een lichtje dat de beeltenis van Hezbollah-leider Nasrallah projecteert.

 

Weekbreekmenu:
Een hap op woensdag om de week te breken. Gezien in een restaurant te Wissenkerke Noord-Beveland.


Margedag
:
Sylvia Witteman in Volkskrant Magazine. De school sluit zomaar een dag om de kinderen wat rust te geven.

 

Mooiste woord van de vorige keer: Graaitax

 

 

Links

www.dimensie.com

www.milieudefensie.nl

www.taalpost.nl

www.hoteldekroonzeeland.nl

 

 

Kosovovaren

Iedere keer als u de inwoners van Kosovo Kosovaren noemt lacht dr. Tuna Prekpalaj. Dat heeft hij namelijk leuk voor elkaar gekregen.
      Het zit zo.
Kosovo was lange tijd een autonome provincie van de deelrepubliek Servië . Het armste en meest achtergebleven gebied van voormalig Joegoslavië . Er woonden Serviërs en Albanezen.
     De Serviërs noemen hun provincie Kosovo, de Albanezen Kosova. Tuna Prekpalaj is een Albanees, die in Kosovo werd geboren. Hij is een zeer intelligente humoristische man, die filosofie studeerde aan de universiteit Urbaniana in Rome. Hij studeerde summa cum laude af.
      Nog voor de pleuris in Kosovo uitbrak vluchtte hij en kwam in Nederland terecht. Hij sprak snel goed Nederlands en schreef het woordenboek Nederlands-Albaneees/Albanees-Nederlands. (Fjalor holandisht-shqip/ shqip-holandisht)
      In dit boek heeft hij het uiteraard over Kosova en verzint voor de inwoners de Nederlandse naam Kosovaren. Journalisten hebben dat overgenomen en zo is het publiek bezit geworden.
      Omdat de Servische inwoners van Kosovo bij Servië willen blijven en de Albanese meerderheid streeft naar onafhankelijkheid, legt u bij het uitspreken van de naam Kosovaren dus eigenlijk een politiek statement af.


P.S.

Van Tuna Prekpalaj verscheen in het Nederlands ondermeer de roman: Kosova: een schreeuw van Ilir.

 

Kosovavoren

Het laatste overleg over de toekomst van Kosovo is op niets uitgelopen. De Finse oud-president Ahtisaari had een plan bedacht voor vergaande autonomie van deze Servische provincie.
      Het voorstel ging Servië te ver en ging de Kosovaren lang niet ver genoeg.

We gaan hier verder niet in op eventuele politieke implicaties. Ik bedoel: laat dat Kosovo toch gewoon onafhankelijk worden. Net als Montenegro. Staat nu al te rammelen aan de poort van de Europese Unie.
      Er dient zich een heel andere kwestie aan.

WAAROM NOEMEN WIJ DE INWONERS VAN KOSOVO KOSOVAREN!.

WAAROM NIET GEWOON KOSOVOREN?

Denkt u daar eens over na!
      Morgen het antwoord.

 

 

Zondagswoorden


Dagelijks komen er in het Nederlands nieuwe woorden bij. Ze worden spontaan geuit of per ongeluk gebruikt. Ze worden bewust verzonnen of –bijvoorbeeld- in krantenkoppen praktisch gebruikt.
      Zelden zijn het woorden, die gedijen. Ze verdwijnen weer snel. Soms blijft zo’n nieuw woord nog wat gonzen; bijvoorbeeld omdat het nieuwswaarde heeft en heel soms is het een woord, dat geijkt wordt en een plaats krijgt in de dikke van Dale.
      De laatste weken heb ik ondermeer de voor mij nieuwe woorden gehoord of gelezen.


Zondagsschot
: een geluksschot van FC Utrecht-speler Peter Kopteff.


Granaatwurger
:een soort visnet, dat antitankgranaten opvangt en onschadelijk maakt.

 

Woordopklaring: Merel Boers in NRC-next over dwaze verhullende woorden.


Rituelenbegeleidster
: een moeder-overste die buitenkerkelijken helpt in het zoeken naar religieuze tradities.


Panda-aardbei
: een aardbei, die het panda-logo van het Wereldnatuurfonds heeft gekregen, ten teken dat die aardbei milieuvriendelijk geteeld is.


Schaduwkinderen
: drie Oostenrijkse meisjes, die zeven jaar lang door hun moeder in een kelder zijn opgesloten.


Martellek
: Wie lekte naar De Volkskrant, dat Nederlandse militairen in Irak gevangenen gemarteld hebben


Donorerfenis
: Drie kinderen, die zijn verwekt met behulp van zaaddonatie claimen de erfenis van hun biologische vader


Bilatje
: Een verkorting voor het begrip bilateraal overleg.


Latrine-proza
: Bij de dood van A.Moonen. De auteur schreef namelijk veel over pies en poep.


Horizonperspectief
: Uitspraak van een man, die te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft en waarschijnlijk binnen zes weken het ziekenhuis ‘horizontaal’ zal verlaten als hij zich niet laat behandelen.


Hufterproof
: Een maatregel om de software te beschermen tegen vervelende indringers.


Fopspeenreferendum
: Zo noemen Westbroek en Schnets de burgemeestersverkiezing in Utrecht tussen slechts twee voorgeselecteerde kandidaten.


Reli-vegetarier
: Een orthodox vegetariër. Ook wel veganist genoemd.


Pooierbroeders
: Twee broers uit Turkije, die jarenlang een internationaal netwerk van vrouwenhandelaren hebben geleid.


Parachutemoord
: Bericht uit België , waar een dame de parachute van een mededingster in de liefde heeft ‘gesaboteerd’.


Olievisite
: President Ahmadinejad van Iran op bezoek bij collega Hugo Chá vez van Venezuela


Samenboodschap
: Wim de Bie in zijn Bieslog over het motto van het nieuwe kabinet


Christen-vluchteling
: Drie christelijke vluchtelingen uit Birma worden geweigerd op een christelijke school in Ede


Freshmanyear
: een jaartje nadenken op de nieuwe Academia Vitae in Deventer


Tweedevioolpartij
: De positie van de Christen Unie bij de kabinetsbesprekingen


Onderwijskwakzalvers
: Thomas von der Dunk in De Volkskrant over onze leerkrachten.


Aan u de vraag welk van deze woorden een zondagswoord zal worden.

 

 

 

Verswijveren

Een ingezonden brief in De Volkskrant rept van de wielrenner Frits Verswijveren. Hij was een talentvol renner, deed nog mee aan de Ronde van Frankrijk, maar loste toch niet alle beloftes in. Ik stel voor om van deze renner een werkwoord te maken. Verswijveren: talent hebben maar het niet redden. Zo iemand noemen we dan een verswijver of verswijveraar.

Winnaar van de vorige keer is: Martellek (trouwens ook een eigennaam in Hongarije en Slowakije). 

Nieuwe aanwinsten:

 

Graaitax: 
      Voorstel van de FNV om topmanagers die aan zelfverrijking doen voortaan extra belasting te laten betalen.

 

Klimaatscepticus:
      Wetenschapper, die nog altijd vraagtekens zet bij klimaatverandering en broeikaseffect.

 

Durfkapitalist:
      Een topman die een beloning krijgt bij een bedrijf dat in handen is van private investeringsmaatschappijen.


Stevensief
:

      Het verdedigend voetbal van Hamburger S.V. na het aantrekken van trainer Huub Stevens.

 

Rekenbotje:
      Een botje met inkervingen dat ooit bij rekenwerk is gebruikt. Het zogeheten ’been van Ishango’, gevonden in Kongo.

 

Stoeptegeldik:
      Geen dikke, geen vette maar een stoeptegeldikke aansporing van kunstenaar Ad de Jong om in jezelf te geloven.

 

Kioskenrukker:
      Paris Hilton, Pamela Anderson en Britney Spears uitdagend gekleed in glossies zorgen voor een goede verkoop.

 

Prutsrail:
      Kwalificatie van ProRail door de reizigersorganisatie Rover.

 

Vangrailflitser:
      Bericht uit Zwitserland ,waar camera’s in de vangrails zijn gemonteerd om snelheidsovertredingen vast te stellen.

 

Wave-meid:
      Kim Wilde gaat weer optreden en zal er voor zorgen dat de wave door de concertzaal gaat

 

Cito-kloof:
      Gebruikt voor allochtonen die bij de CITO-toets een Havo/VWO-score halen , maar toch het advies krijgen om naar het VMBO te gaan.

 

Knieslot:
       Apparaat dat om de knie van een TBS’er wordt bevestigd. Het slot zorgt ervoor dat de verlofganger automatisch in de hurkstand wordt gedwongen als hij zich te ver van zijn begeleiders begeeft.