Nieuwe woorden

 

Een vrij lange stop ja!

 

Openbaringen vier

Overal in dit land staan sinds kort op de autowegen dit soort borden.
      Een actie van ons Ministerie van Verkeer en Waterstaat.


Goh! Nooit aan gedacht. 

 

Verhullend taalgebruik

Ik denk dat het zo’n 25 jaar geleden begonnen is met het woord ontwikkelingshulp.Dat was een beladen begrip geworden. We moesten spreken over ontwikkelingssamenwerking en onderontwikkelde landen werden ontwikkelingslanden.
      We gingen het nog doen ook, terwijl wij wisten dat er geen sprake was van samenwerking en dat de hulp gewoon ging naar arme landen. De samenwerking bestond er uit, dat het Nederlands bedrijfsleven er vaak van profiteerde.

Dit is dus verhullend en verzachtend taalgebruik.
      Ik noem dat: woordverzachting.
Het barst ervan in onze taal.

 


Sonateliefde


Hufterindex

De politie van het district Brabant-Noord gaat de grootste verkeershufters uit het district aanpakken. Brigadier Edwin Verberkt stelde een puntensysteem samen om die hufters in kaart te brengen: de zogeheten hufterindex.
      Veel te hard rijden, bumperkleven, rechts inhalen etc. Deze hufters worden door de politie openlijk gevolgd; gestalkt als het ware.
Dan worden ze zo nerveus dat ze hun gedrag gaan aanpassen.


SonateliefdeBeleidshomeopathie

Frans Leeuw, directeur van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie is benoemd tot hoogleraar aan de Rechtenfaculteit van Maastricht. In zijn oratie komt hij met een nieuw begrip: beleidshomeopathie. Beleid, waarin maatregelen getroffen worden, die nauwelijks of niet helpen.
      Bijvoorbeeld: de eis tot het openbaar maken van topsalarissen leidt er alleen maar toe dat men gaat vergelijken en zelf ook hogere salarissen gaat eisen


Bierhoogleraar

Jo van Damme citeert in zijn leuke rubriek Belgische Toestanden in De Volkskrant zijn landgenoot Gilbert Baetslé , emeritus hoogleraar brouwerij- en fermentatietechnologie.
      Deze bierhoogleraar vindt dat een pilsje van de tap in Nederland beter smaakt dan in België , omdat de leidingen van de tapinstallaties in Nederland vaker en grondiger worden schoongemaakt. Hij is verder van mening dat de bierglazen in België viezer zijn.
      In België, HET bierland bij uitstek, zijn de opmerkingen hard aangekomen.


Decadentiepil

Een andere hoogleraar, Freek Verheugt, hoofd van de afdeling cardiologie van de Universiteit St.Radbout in Nijmegen, constateert dat de mensen in het rijke westen zich tegenwoordig alles permitteren. Maar daardoor worden we te zwaar en krijgen we last van welvaartsziekten.
      ’Decadentie is voor mij synoniem aan een gebrek aan zelfdiscipline’, stelt de hoogleraar.
De medicijnen hiertegen noemt hij dan ook decadentiepillen.


Bouwpup

De faculteit Bouwkunde in Delft brandde af, maar vrij snel daarna werd er volgens NRC-Handelsblad een nieuwe campus uit de grond gestampt. Zelfs het studentencafé ging weer open en werd omgedoopt in Bouwpup.


Wandelrijden

Wachttijdafteller

Je ziet het op steeds meer autowegen: borden op autowegen waarop niet meer de files vermeld staan, maar waarop te lezen valt hoe lang de te verwachten reistijd is van A naar B. Dit zijn de wachttijdvoorspellers, waardoor bij de automobilist in de file de indruk gewekt wordt dat hij nog een zekere macht over de situatie heeft. Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck verklaart dat tenminste in De Volkskrant:
      ’Veel mensen denken dat ze langer wachten of stilstaan dan ze in werkelijkheid doen. Het wachten wordt op deze manier draaglijker en daarom kunnen we tevreden zijn over deze wachttijdaftellers'.


Cornernood

De strafcorner is in het moderne hockey het machtigste wapen. In de play-offs om het kampioenschap van Nederland tussen Amsterdam en Bloemendaal faalde Take Taekema , de strafcornerspecialist van Amsterdam opzichtig. Na vier mislukte pogingen scheurde hij bij de vijfde keer zijn enkelband.
      Door deze cornernood bij Amsterdam werd Bloemendaal kampioen.

 

 

 

 

 

Ga voor uitleg van deze stoelroller naar Algemeen 35