Slauerhoff, Leeuwarden & Friesland

Leeuwarden is een typische provinciehoofdstad. Sfeervol, rommelig. Kleinschalig. Grachten en monumentale panden.
      Er is cultuur volop. Niet alleen het verbouwde Fries Museum is zeer de moeite waard, maar ook het Keramiekmuseum. Leeuwarden is in 2018 dan ook culturele hoofdstad van Europa.

                 

Je kunt de stad verkennen door een poëzieroute te volgen. Er is werk van 41 dichters. Vaak zijn de gedichten op de straat aangebracht en kun je er over heen lopen; soms zijn er plaquettes op huizen.
      Bijvoorbeeld op Voorstreek 26, waar Frieslands grootste dichter Jan Jacob Slauerhoff zijn jonge jaren sleet. Op een plaquette zijn vier regels te vinden uit één van zijn bekendste gedichten: Woninglooze.

                          

Waarom maar vier regels?
     
Ik zou het bij god niet weten. Je neemt het aardige initiatief om een poëzieroute te maken en dan vermink je het gedicht door maar een paar regels over te nemen.
     
Tenzij men dat expres gedaan heeft, omdat Slauerhoff in zijn werk nou niet bepaald een warme band met Leeuwarden had. Want één van de eerste regels uit Woninglooze luidt: ’Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak’.
      Het complete gedicht gaat zo:


Woninglooze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ’k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.


Geboortehuis Slauerhoff

                

J.J. Slauerhoff werd in 1898 geboren in dit pand. Voorstreek 33. In 1906 verhuisde het gezin naar de overkant van de straat.
Had Slauerhoff inderdaad geen warme band met Friesland?
Gerrit Jan Zwier heeft daar onderzoek naar gedaan.
      Hij schreef het boekje ‘Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak’.
Ook in de mooie vuistdikke biografie van Wim Hazeu komt Friesland veelvuldig voor. Maar dan toch vooral als plaats van handeling en niet omdat Slauerhoff er in zijn werk veel aandacht aan besteedde.
     
Over Vlieland schreef hij overigens wel een paar mooie gedichten. Daar kwam hij vaak en had het eigenlijk wel naar zijn zin. 
      Hij schreef niet in het Fries. Was te groot voor Friesland en ook te groot voor Nederland:

‘De Friesche aard is benepen en uit zich niet groot, weegt en wikt’.

En:

‘In Nederland wil ik niet sterven, en in de natte grond bederven’.

En toch was er ook nog die regel die de titel werd van Zwier’s boekje: ’Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak’.
     
Dat werd tot vreugde van de hele Friese literatuurgemeenschap na zijn dood aangetroffen in een onvoltooid gedicht.

Dat gaat zo:

Ik kan niet zeggen hoe ik Holland haat

Ik kan niet zeggen hoe ik Holland haat
Bij ’t woord alleen grijpt walging mij de keel
‘k Zag ’t liefst veranderd in een grote Peel,
Waarin ’t wegzakken kon met al zijn kwaad.

Neen, ‘t is waar gróót kwaad wordt er niet bedreven
Maar wel veel valsch ge…?…….. in het geniep
Hij die er langer dan zes nachten sliep,
Heeft, weer op zee, het land voor al zijn leven.

Af zweer ik grijsgroen, melkwit, waterblauw,
Mijn kleuren zijn voortaan hardgeel, bloedrood.
Ik stierf nog liever picadorendood
Dan naar Zorg-vlied te gaan met statierouw.

Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak,
Al is dat ……………?……………………..
…………………… ?……………………..
Maar ook in het mooiste ijs is wel een wak.

 

ZoekPoëzie 1: Slauerhoff (1)
Maneschijn te Tsingtao

ZoekPoëzie 2; Natasha Lako

De vier heldinnen van Mirdita

ZoekPoëzie 3: Ursula Krechel

Boetedagen

ZoekPoëzie 4; Hugo Claus

Voor Gerrit Kouwenaar

ZoekPoëzie 5; Jan Engelman

En Rade

ZoekPoëzie 6; Johnny the Selfkicker
Dendermonde 63

ZoekPoëzie 7; Carlos Drummond de Andrade
De liefde, natuurlijk

ZoekPoëzie 8: James S. LaVilla-Havelin
Silver nights in Rochester

ZoekPoëzie 9; Simon de Geus
Jeugdherinnering

ZoekPoëzie 10: C.S. Adama van Scheltema
De Dijk

ZoekPoëzie 11: Wyslawa Szymborska
Een bewogen herbegrafenis

ZoekPoëzie 12; Drs.P
Heen & Weer

ZoekPoëzie 13: Tan-te Pol-lie
Voor de klei-ne-ren

Zoekpoëzie 14: Paul Rodenko
Bommen

Zoekpoëzie 15: Paul van Vliet
Meisjes van dertien

Zoekpoëzie 16: Joan Hambidge & Elisabeth Eybers
Bloedbanden

ZoekPoëzie 17: Marc Chagall & Blaise Cendrars
De dichter (Half vier)

ZoekPoëzie 18: Homero Aridjis
Droom in Tenochtitlán

ZoekPoëzie 19; Jan Hanlo
's Morgens

ZoekPoëzie 20; Slauerhoff (2) versus Schotman
Benard advies

ZoekPoëzie 21; Pablo Neruda
Een witte bungalow op Capri

ZoekPoëzie 22: David Shapiro
Empathy for Dave Winfield

ZoekPoëzie 23: Maurice Gilliams
Winter te Schilde

ZoekPoëzie 24: Saul van Messel
Restaurant

ZoekPoëzie 25: Jacques van Tol
De olieman heeft een Fordje opgedaan

ZoekPoëzie 26: Lucebert
Hoop op Iwosyg

ZoekPoëzie 27: Sujata Bhatt
The stinking Rose

ZoekPoëzie 28: Bert Schierbeek
Remembrandt

ZoekPoëzie 29: Peter Paul Zahl
In naam van het volk

ZoekPoëzie 30; Marnix Gijsen & René de Clercq
Mijn moeder was een heilige vrouw

ZoekPoëzie 31; Simon Vestdijk & Willem Elsschot
Slachtoffer Marinus van der Lubbe

ZoekPoëzie 32; Bertus Aafjes & Han G. Hoekstra
Achter de Ruit (Van Han G. Hoekstra)

ZoekPoëzie 33: K.Schippers & J.H.
The value of comma's

ZoekPoëzie 34: Denise Levertov
Misschien Geen Gedicht Maar Alles Wat Ik Zeggen Kan
En Ik Kan Niet Zwijgen

ZoekPoëzie 35: Ben Cami
Vier uitééngereten kinderen

ZoekPoëzie 36: Jan Kal & de kale berg
Mont Ventoux

ZoekPoëzie 37; Jac. van Hattum
Modern schilderij van een Fries dorp

ZoekPoëzie 38: Martinus Nijhoff & Simon Vestdijk
De ingenieur

ZoekPoëzie 39: Slauerhoff (3)
Paschen

ZoekPoëzie 40: Hans Andreus
Huizen op zwemvogelvoeten

ZoekPoëzie 41: Hans van de Waarsenburg
Berlin -1900- zoveel

ZoekPoëzie 42: Menno Wigman & J.J. Slauerhoff (4)
Kaspar Hauser

ZoekPoëzie 43; C.Buddingh'
De Specht

ZoekPoëzie 44; Constant & Gerrit Kouwenaar
Een essaytje in dichtvorm

ZoekPoëzie 45: Rutger Kopland

De Drentse A

ZoekPoëzie 46: Judith Kazantzis & Anna Achmatova

Muze

ZoekPoëzie 47: J.B.Charles
De kinderen van Marcinelle

ZoekPoëzie 48: Henk Kooijman
Dorpsbewoner

ZoekPoëzie 49: Garmt Stuiveling
Landarbeidersstaking