Reportages (189)

 


Scheepswrakken en groene stranden

Eén van de mooiste en meest uitgebreide stranden van Nederland ligt op Ameland. Globaal tussen Ballum en Hollum. Het strand is heel breed, omdat er zo’n dertig jaar geleden een eiland is ‘’aangespoeld’. Dat is de zandplaat Het Bornrif. En die heeft ervoor gezorgd dat er vruchtbare klei op de oevers is aangeslibd, waardoor er weer plantengroei is ontstaan.
      Er zitten hier natuurlijk ook veel wad- en broedvogels, er zijn binnenmeertjes en nieuwe zandplaten waar weer duinvorming plaatsvindt. Het is kortom een belangrijk natuurreservaat.
      De zwarte stippen op de kaart zijn scheepswrakken. Door al die drukte hier aan de Noordzeekust ligt een aantal daarvan inmiddels onder het zand.


PaviljoenJe kunt bij dit paviljoen beginnen. Dat ligt boven het plaatsje Ballum.
      Er is een parkeerplaats voor auto’s hoewel de meeste recreanten hier gaan fietsen. Paden genoeg.


Uitzicht


Bezoek

Het is rustig op dit strand. Sommige mensen wagen zich ver de platen op. Maar dat wordt niet bepaald aangeraden.

 

 

 


Het Groene Strand


Er groeien hier zoutwaterplanten als lamsoor en zeekraal.
      Maar er is ondergronds ook toevoer van zoet water uit de duinen, waardoor de plantengroei veel gevarieerder wordt.
Met noemt dit gebied Het Groene Strand. Konijnen en muizen zitten er ook al.
      In de verte ontstaan op de zandplaten nieuwe duinen.


WandelpadLangs het Groene Strand gaat een wandelpad


(Eerder geplaatst oktober 2017)


 

Oude Knotwilgen en hoogstam Appelbomen

De Ritselaarsdijk op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard ligt globaal tussen de plaatsen Westmaas en Maasdam.
      Ten zuiden van de
Binnenbedijkte Maas, in de volksmond: Binnenmaas.
Het is een prachtige dijk met deels zeer oude knotwilgen en deels appelbomen van oude rassen. Men spreekt daar van de Appeldijk. Je kunt hier rustig wandelen. Er komen vrij veel fietsers voorbij.


Oude Knotwilgen

De oude wilgen worden om het jaar geknot door vrijwilligers van de vereniging Hoekschewaards Landschap. Het beheer van de appelbomen gebeurt ook door die vereniging. In oktober als het fruit rijp is wordt er vers sap geperst.


Jonge wilgen


Appeldijk


Bordje

Soms staat er een bordje op een appelboom met de vermelding om welk ras het gaat. Er staat een kleine honderd bomen van zestien verschillende rassen.
      Die rassen zijn: Bramley’s Seeding, Franse zure, Goudreinette, Groninger Kroon, James Grieve, Jasappel, Lemoenappel, Lord Lambourne, Notarisappel, Schoner von Nordhausen, Schellinkhout, Sterappel, Transparante de Cronels, Zoete Bloemee, Zoete Campagner en Zoete Winterkroon

Goudreinette


Vlier in wilg


Vuisten in het landschap


ZijpadenHier en daar kan je de dijk verlaten en wat gaan dwalen langs akkers en landerijen.


Zicht op Binnenmaas

 

 

 


Plassen, weides, bossen en binnendijken

Ik heb nog wel een aangenaam rustige wandeling voor u. Langs en rond het Dijkwater op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. 

       Het is 4.5 kilometer, maar je kunt er ook je eigen route van maken.
Je kunt eerst even naar de Gluurmuur gaan. Dan krijg je dit soort beelden.
      Dan volg je de rode bolletjes. Bij het begin van de route kan je parkeren. 

Gluurmuur


     

De Gouwe

Het Dijkwater is het restant van zeegeul De Gouwe, die ooit een open verbinding was tussen de voormalige eilanden Schouwen en Duiveland.
      Het is nog steeds zout water.
Na de ramp van 1953 werd het water afgesloten met een nieuwe dijk in de Grevelingen.

Het is een mooi gevarieerd stiltegebied met bos, weides, kreken en meren. Soms is het water tot tien meter diep.
 
   

Er zitten veel vogels en de plantengroei is uitbundig.
      Dood hout wordt niet opgeruimd en dat trekt insecten aan, die weer uitnodigend zijn voor vogels.
     

Nijlganzen

(Foto gemaakt in najaar)


Binnendijk

Er zijn Meidoornhagen, rietkragen en bloemrijk grasland.
      Runderen van boeren uit de omgeving houden de begroeiing kort.

 

Soms loop je over wart smallere paden, soms over de oude binnendijk.
      Soms langs geknotte wilgen. Dan weer in het open veld.  


Dijkwaterkreek
 

Meidoorn


Dijkwater met strand

 

  

Oeverrand & uitzicht


Eindpunt

Ik ben dol op eindpunten. Tot hier en bekijk het verder maar,
      Een mooi eindpunt bevindt zich in het zuidoosten van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.
Daar ligt aan het Krammer/Volkerak de Galathese haven met het aangename terras van café-restaurant Sluishaven.
      Jammer natuurlijk dat het nu gesloten is.  

Dijk boven

Langs het water loopt boven op de dijk een fiets- en wandelpad.

Dijk beneden

Beneden aan de dijk kun je over een breed pad coronavrij en -vriendelijk wandelen. Je hebt overal weidse uitzichten en zelfs in deze tijd is het druk op het water met binnenvaartschepen, Zeilboten en andere pleziervaartuigen heb ik er dit keer niet gezien.

Schepen

Als je bij het café begint kun je lopen naar de sluis bij de haven van Oude Tonge. Een kilometer of zeven. Je kunt natuurlijk eerder stoppen. Bijvoorbeeld eerst boven lopen en op de terugweg beneden.

Bonte lammetjes

Langs de dijk staan mooie bomen, in het veld dartelen lammetjes. Bont, zwart en ‘’gewoon’’.  
      Kleine bosjes langs het water maken het allemaal nog aangenamer.


Landinwaarts


Oever


Bollen

Als je naar de Galathese haven rijdt -bijvoorbeeld via Achthuizen en Langstraat- of via Ooltgensplaat lijkt het af en toe of je in de bollenstreek bent.      Sinds een jaar of vijf/zes is een aantal boeren hierop overgeschakeld.
      Het trekt nog geen Jappen aan. Nog niet.
 

Middeleeuws rivierenlandschap

Ik woon in een landbouwgebied. Boeren in mijn omgeving zijn er in het algemeen op tegen dat landbouwgrond wordt aangekocht om er nieuwe natuur van te maken. En toch gebeurt dat op vrij grote schaal.
      Het aantal boeren in Nederland neemt namelijk gestaag af en die grond komt vrij om er leuke dingen mee te doen. Voor het uitbreken van de laatste economische crisis was er geld om nieuwe natuur te maken.

Strijensas

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de oeverlanden Hollandsch Diep bij het plaatsje Strijensas op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. Een groot landbouwgebied is daar binnen een jaar of tien veranderd in een middeleeuws rivierenlandschap. 
      Er zijn geulen gegraven en de zomerkade is op een paar plaatsen doorbroken. Het water van het Hollandsch Diep kan zo in- en uitstromen, waardoor slikken & zandplaten vaak onder water staan. Maar bij lage rivierstanden vallen ze weer droog.

Op deze manier zijn er plassen, meren en kreken ontstaan. Oude of omgevallen bomen worden niet geruimd. Dat trekt insecten aan die op hun beurt weer vogels uitnodigen om daar te gaan nestelen. Schotse Hooglanders lopen rond om de boel kort te houden. Je kunt er op diverse plekken in. Als je wat dieper het gebied ingaat kom je vrijwel niemand meer tegen.

Schotse hooglanders

 

Bevers

      

Er zitten inmiddels behoorlijk veel bevers in  dit gebied. 
      Als je ze niet ziet ,word je wel geconfronteerd met hun acties. 

 

 

Subcategorieën