Reportages (168)

Een Bourgondische Vesting

Dit is Hulst, een vestingstadje in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf de acht tot tien meter hoge en goed bewaarde middeleeuwse wallen kun je het allemaal perfect waarnemen. Het is beschermd stadsgezicht met 68 rijksmonumenten.
      Als je het wandelpad over de vesting volgt leg je drie en een halve kilometer af. Maar je kunt ook tussentijds stoppen en het stadje via één van de poorten binnengaan.


Gentse Poort

VIia de Gentse Poort kom je In De Gentsestraat, waar veel winkels in monumentale panden  gevestigd zijn.


Grote Markt  


Je komt op de Grote Markt waar de terrassen zijn. Overal heb je uitzicht op de grote Sint Willibrorduskerk.


Stadhuis


Meest karakteristieke bouwsel op de Markt is het stadhuis uit de zestiende eeuw.
     
Vanaf de Markt sla je de Steenstraat in, waar opnieuw de nodige Rijksmonumenten zijn.


Binnenhaven


Hulst is niet alleen een vestingstad; het was tot eind achttiende eeuw ook een havenstad. Maar de haven verzandde.
      Sinds een paar jaar is er een soort binnenhaven gecreëerd: De Nieuwe Bierkaai.


Bolwerkspoort


Aan het eind van de Steenstraat is de Bolwerkspoort, ook wel de Dubbele Poort.


Vos Reynarde


Bij deze poort is een monument opgericht voor den Vos Reynaerde.
      Dit middeleeuwse dierenepos speelde zich in deze omgeving af.


Wallen

Je gaat weer de vesting op en hebt aangename uitzichten


Bagijne Poort


Je wandeling kan dan eindigen bij de Bagijne Poort.
Je kunt ook nog even wat eten en drinken op de Markt. Horeca genoeg.
     
Hulst afficheert zich graag als een Bourgondische plaats, de ‘’meest Vlaamse stad van Nederland’’.

 

 
Een buitendijks prachtgebied

Dit is de Kwade Hoek in het noordwesten van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Een zeer bijzonder natuurgebied, dat bij de uitvoering van de Deltawerken buitendijks is gebleven. Daardoor is er een sterke getijdenwerking, waarbij zeewater voortdurend naar binnen stroomt.
      Er worden kreken en geulen gevormd, er zijn valleien, schorren en slikken en er ontstaan en verdwijnen steeds nieuwe duinen.
Je kunt er komen door vanuit het plaatsje Goedereede naar het Havenhoofd te gaan en dan de route volgen naar de (linker) parkeerplaats.
(Niet de Stellingweg nemen, want die is alleeen voor bestemmingsverker)

In de zomer lopen er koeien, die de begroeiing op veel plaatsen kort houden. Dat trekt in het najaar weer duizenden ganzen aan.
      Omdat het gebied regelmatig onder water loopt is er een grote diversiteit aan planten, struiken, kruiden en bloemen. Op diverse informatiebordjes lees ik dat hier op de zoete ondergrond heelblaadjes en parnassia groeien en op de zoute ondergrond ondermeer zeepostelein, zeekraal en zeeaster. Er groeit duizndguldenkruid, melkkruid en zilt toskruid. In de duinvalleien bloeien in het seizoen duizenden orchideeën.


Kreken en plassen


In de kreken en plassen zitten jonge haring, garnalen en bot en in de wat meer open vlaktes broeden weidevogels waaronder tureluurs, grutto’s en veldleeuweriken.


Vlaktes en valleienLangs het gebied loopt een wandelpad, dat doorgaat naar Ouddorp. Maar je kunt ook het gebied in.


Pad naar zee


Wel op laarzen. Je kunt via de duintjes bij het strand komen.  
      In de verte zie je soms de pijpen van de Maasvlakte.


Duindoorn


De stekelige duindoorn wordt door vee en andere grazers als herten en reeën gemeden.
      Daardoor zijn ze weer interessant als broedplaats voor zangvogels als de roodborsttapuit, nachtegaal en grasmus.


Verlos de Zee

Je kunt Natuurmonumenten helpen door af en toe wat rotzooi op de ruimen.
      Ze hebben er zelfs een kruiwagen voor neergezet.
Een monumentaal Zeeuws stadje

We zien hier de haven van Veere, een stadje op het Zeeuwse Walcheren. Op de achtergrond de Kaai met een aantal mooie historische panden, die vrijwel allemaal op de lijst van Rijksmonumenten staan.  
      Midden achter de toren van het oude stadhuis uit de vijftiende eeuw.


Veerse MeerOoit was Veere een zeehaven, maar in 1961 werd het Veerse Gat in het kader van de Deltawerken met een dam afgesloten.
      Zo ontstond het Veerse Meer en kwam er een binnenhaven voor plezierjachten.


‘’Het gat is dicht.

De haven ligt
Voor Jo-Ho-Ho
Voor Jo-Ho-Ho-Ho-Ker’’

Zong Jaap Fischer indertijd. HIER

Haven


Er is plaats voor zo’n 200 jachten.

Kaai


Veere heeft 144 Rijksmonumenten. Dat is erg veel voor een stadje met niet meer dan 1600 inwoners.
      Veel van die panden staan aan De Kaai. Er zijn huizen met rechte gevels, met afgeknotte gevels, met
top-, tuit-, lijst-, punt-, en trapgevels.  


Schotse huizen


Aan de Kaai staan deze twee Schotse huizen met de namen Het Lammeken en In den Struys.
      Ze vormen samen met het oude stadhuis- het Veere Museum.  
De Schotse huizen werden gebouwd in de zestiende eeuw, toen Veere de plek was waar Schotse wol werd ingevoerd. Dat bracht welvaart, waardoor Veere zich kon ontwikkelen. Op zeker moment woonden er 300 Schotten op een bevolking van 3.000 mensen.
      Ze hadden privileges, die Schotten. Betaalden geen belasting voor bier en wijn. hadden een eigen herberg, een eigen rechter en een eigen politieman.
      (Die afschaffing van dividendbelasting anno 2018 komt niet zomaar)

Oude Stadhuis


Het oude stadhuis is uit de vijftiende eeuw en ingericht als museum.
      De voorgevel is bijzonder.


Voorgevel

 

Markt


Het stadhuis staat aan de Markt, waar ook weer veel historische panden zijn.


Straatjes en stegen


 

Mus in heg

Als je zomaar ergens op een terrasje gaat zitten krijg je gezelschap van een mus, die erop uit is om een hapje mee te eten.


SchemeringVeere in de schemering met links de Campveerse Toren, die rond 1500 gebouwd werd als onderdeel van de stadsverdediging.

 

 

Verboden voor Katholieken

Dit trappetje ligt even buiten het dorpje Oud-Vossemeer op het Zeeuwse eiland Tholen.
      Als je het  opgaat, kom je bij het Schelde-Rijnkanaal, dat de grens vormt tussen de provincies  Zeeland en Noord-Brabant.

Achter de trap heb je dit uitzicht. Geen Haven!

Midden achter tussen de bomen is een molenwiek zichtbaar. Dat is molen Assumburg, die in het landschap staat richting Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).
      Heel lang -van 1567 tot eind 1973 ging er een veer over De Eendracht, het verbindingswater tussen de beide plaatsen.
Hieronder dat veer zoals het er midden vorige eeuw uitzag. Molen Assumburg staat hier goed op.
            


Strenge Ambachtsheren
Het veer werd vrijwel de hele periode geëxploiteerd door de Ambachtsheren. Die waren behoorlijk streng en gelovig, want in 1628 werd bepaald dat er geen Katholieken meer mochten worden overgezet. En twee jaar later werd dat verbod uitgebreid met bedelaars en landlopers. Die kwamen natuurlijk allemaal uit Brabant.


De oude Haven
              

Oud-Vossenmeer had zijn eigen haventje. Daar kwam een eind aan, toen het Schelde-Rijnkanaal in 1973 werd geopend.
      Om de huizen in de directe omgeving te beschermen tegen hoog water werd een dijk aangelegd.


Dijk


Brug


Er kwam een brug tussen Tholen en West-Brabant. Een deel van die brug is hier zichtbaar.

 

 

 

Van rommeltje naar mondain oord

Ik denk dat er weinig plaatsen in Nederland zijn, die de afgelopen twintig jaar zo’n metamorfose hebben doorgemaakt als Vlissingen. De stad veranderde van een rommelige, nogal onaantrekkelijke buitenplaats aan de Westerschelde tot een aangenaam oord aan zee.
      De binnenstad ging op de schop, maar het is vooral de zeelijn met zo’n zes kilometer boulevards, verbrede en opgehoogde stranden, flatgebouwen met appartementen en een ruim aanbod aan café’s en restaurants met plezierige terrassen, die de stad inmiddels zelfs een mondain karakter hebben bezorgd.   


Appartementen

Er zijn diverse hotels met zeezicht, maar je kunt er ook appartementen huren. 
      Dat is te overwegen als je tussen 7 en 17 september naar Film by the Sea gaat. Je kunt dan ook Jazz by the Sea meenemen.
Dat is van 12 tot en met 16 september. Vooral in Domburg, maar ook in Zoutelande en Oostkapelle.   


Bankjes

Als je even geen zin hebt om op een terras te zitten, zijn er genoeg bankjes om te staren naar activiteiten op het water.


LoodsenDe schepen komen vlakbij. Een aantal blijft in de Vlissingse haven maar de meeste schepen gaan door naar Antwerpen. Ze krijgen dan anno 2018 nog steeds een loods aan boord, die buitengaats via een laddertje omhoog klimt.
      En bij het restaurant van de Belgische Loodsensociëteit kun je zeer goed mosselen eten. Op zijn Vlaams, jawel, maar pas op dat ze geen room door het kookvocht gooien.


Wegdek


Ook het wegdek is aangepast en de boulevard werd éénrichtingsverkeer.  


Strand


Het strand werd opgehoogd. Vanaf het centrum tot aan Dishoek vond zandsuppletie plaats.


Graffiti


Op veel plekken was ongewenste graffiti. Maar her en der is ruimte gemaakt voor graffitikunstenaars.


Nollen

Het Nollenstrand met links het windorgel.

 

Subcategorieën