Reportages (188)

 

Brede wateren, bos en rietmoeras

Achter mijn huis in het westen van het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard ligt een prachtig krekenstelsel, dat onder meer door activiteiten om nieuwe natuur te maken, met elkaar verbonden is. Je kunt voor een deel natuurlijke paden langs de oevers volgen.


Oever

Je kunt ook van de ene kreek naar de andere komen door het Zuid-Beijerlandse Bos.

Maar het grootste deel gaat over ontoegankelijke akkers en privéterreinen. Je kunt die op twee manieren verkennen:

-----Je wacht tot er weer eens ijs ligt en gaat schaatsen.
-----Je neemt de kano.


Vrijwel naast mijn huis begint de kanoroute Korendijk. Dat is een hele rare plek overigens. Er is nauwelijks parkeergelegenheid. En als dat gelukt is moet je met je kano de steile dijk af.  Als dat ook nog gelukt is, krijg je direct een obstakel, want je moet via een donkere schuif de weg onderdoor naar de Vissersvliet.De route

Een beetje gekkenwerk allemaal.
Begin boven Zuid-Beijerland. Er is een parkeerplaats bij de Borrekeen.
      En dan volgt een werkelijk prachtige tocht. Over die Borrekeen, het Kleine Gat, de Vissersvliet en het Piershilse Gat. 

 
Borrekeen


Mooie brede wateren, rietmoerassen, kleine eilanden, weidevogels, rietvogels waaronder roerdompen, fazanten, reigers, zwanen, ganzen, roofvogels, een haas hier en daar en als je geluk hebt een ree.
      Je moet door sluizen, stuwen en schuiven.
Je ademt frisse lucht, komt niemand tegen en neemt met jezelf het leven door.


Kleine Gat

 

Rietmoeras
 


Vissersvliet


Piershilse Gat

Je kunt ook nog uitstapjes maken naar het Groote Gat, naar Nieuwendijk of naar Goudswaard. De aanwijzingen her en der zijn niet altijd makkelijk te vinden en niet zo goed te lezen.
      Vaar liever op eigen kompas.

De tocht stopt hier bij de Stougjesdijk in Piershil. Daar is een stuw.

Je kunt de stuw daar wel in, maar je stuit op dit obstakel.

Je hebt nu een kleine twintig kilometer afgelegd en hebt twee mogelijkheden.
-----Je gaat per kano terug  
-----Je laat je ophalen.

 

 

 

Van Warns naar Mirns

In 1914 verscheen één van de beroemdste boeken van Jac. P. Thijsse, onze eigen godfather van natuur en milieu. Hij liep en fietste met zijn echtgenote langs de kust van de toenmalige Zuiderzee.
      Thijsse schreef hierover op zijn kenmerkende gezaghebbende toon in het Verkade-album ’Langs de Zuiderzee’ met tekeningen en prenten van Jan Voerman jr., W.R. Wenckebach en Edzard Koning.


In het voorbericht schrijft Thijsse ondermeer:
      ‘Ga nu de Zuiderzee zien, eer het te laat is. Want lang zal 't niet duren, of groene polders vervangen de kabbelende golfjes.

De Zuiderzee zou in 1932 door de komst van de afsluitdijk het IJsselmeer worden, er ontstond een nieuwe provincie Flevoland en er kwam een dijk van Lelystad naar Enkhuizen. Maar als je het album erbij haalt is veel herkenbaar en zijn dorpen, uitzichten en landschappen in dit deel van Friesland niet eens zo gek veel veranderd.

Deel 1 is een tocht van Stavoren naar Lemmer. Wij hebben dat 104 jaar later -deels-  nog eens over gedaan.
      Van het dorpje Warns, via de Rode Klif en Laaxum naar de Mirnser Klif.
     

Warns

Thijsse: ‘’Het uitzicht is hier heerlijk: naar ’t noorden eerst het lange dorp Warns dat ook op een heuvelruggetje ligt en met rood van daken en geel van graan aardig oprijst uit de groene vlakte. Daarachter blinkt de watervlakte van De Morra; naar ’t oosten ligt het mooie Gaasterland met al zijn bosschen en op den voorgrond het schilderachtig buurtje Laaxum''.


Haven


Rode Klif


Thijsse: ‘’Ondertusschen vergaten we niet, ook te zien naar de zee en het landschap. Heel gemakkelijk rolden we tegen de beroemde Roode Klif op, het hoogste punt van deze streeken en wel bekend als de Roos van Dekema. Het Roode Klif is noch een Klif noch rood, maar een groene heuvel, die naar de zeezijde zacht en naar de landzijde nog zachter glooit’’.


Monument


Bij het Klif is inmiddels een monument opgericht dat herinnert aan de Slag die hier plaatsvond op 26 september 1345, toen de Friezen een verpletterende overwinning boekten op de troepen van Graaf Willem IV van Holland en Henegouwen. Hierdoor konden de Friezen nog 150 jaar lang hun zelfstandigheid behouden.


Laaxum


Rudi van Dantzig

 

Het dorpje Laaxum (Fries: Laaksum) telt tegenwoordig elf huisjes en één boerderij.

In het huisje hiernaast verbleef een toen 11-jarige Rudi van Dantzig in de hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog.
       Hij had er zijn eerste homoseksuele ervaringen en schreef er het boek Voor een verloren soldaat over.

 

Boerderij


Haven

Laaxum heeft de kleinste vissershaven van Europa.


Vlaggen

In laaxum hangen ze de vlag gewoon aan de waslijn.

Thijsse: ‘’Even voorbij Laaxum stap ik af om twee schetsjes te maken. De bocht en de zandbank krioelen beide van vogels, steltlopers van allerlei soort, groot en klein, die daar in den zomeravond bij honderden hun voedsel komen zoeken: klein kriel van pleviertjes, langbeenige grutto’s, tureluurs, kemphaantjes en ruiters, en groote, stille blauwe reigers”.


Mirnser Strand


Mirnser Klif


Thijsse: ‘’Bij Mirns gaan we landwaarts in en weldra is het wierigzilte Zuiderzeegeurtje vervangen door den heerlijken herfstgeur van eiken en berkjes’’.  

 

Een Bourgondische Vesting

Dit is Hulst, een vestingstadje in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf de acht tot tien meter hoge en goed bewaarde middeleeuwse wallen kun je het allemaal perfect waarnemen. Het is beschermd stadsgezicht met 68 rijksmonumenten.
      Als je het wandelpad over de vesting volgt leg je drie en een halve kilometer af. Maar je kunt ook tussentijds stoppen en het stadje via één van de poorten binnengaan.


Gentse Poort

VIia de Gentse Poort kom je In De Gentsestraat, waar veel winkels in monumentale panden  gevestigd zijn.


Grote Markt  


Je komt op de Grote Markt waar de terrassen zijn. Overal heb je uitzicht op de grote Sint Willibrorduskerk.


Stadhuis


Meest karakteristieke bouwsel op de Markt is het stadhuis uit de zestiende eeuw.
     
Vanaf de Markt sla je de Steenstraat in, waar opnieuw de nodige Rijksmonumenten zijn.


Binnenhaven


Hulst is niet alleen een vestingstad; het was tot eind achttiende eeuw ook een havenstad. Maar de haven verzandde.
      Sinds een paar jaar is er een soort binnenhaven gecreëerd: De Nieuwe Bierkaai.


Bolwerkspoort


Aan het eind van de Steenstraat is de Bolwerkspoort, ook wel de Dubbele Poort.


Vos Reynarde


Bij deze poort is een monument opgericht voor den Vos Reynaerde.
      Dit middeleeuwse dierenepos speelde zich in deze omgeving af.


Wallen

Je gaat weer de vesting op en hebt aangename uitzichten


Bagijne Poort


Je wandeling kan dan eindigen bij de Bagijne Poort.
Je kunt ook nog even wat eten en drinken op de Markt. Horeca genoeg.
     
Hulst afficheert zich graag als een Bourgondische plaats, de ‘’meest Vlaamse stad van Nederland’’.

 

 
Een buitendijks prachtgebied

Dit is de Kwade Hoek in het noordwesten van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Een zeer bijzonder natuurgebied, dat bij de uitvoering van de Deltawerken buitendijks is gebleven. Daardoor is er een sterke getijdenwerking, waarbij zeewater voortdurend naar binnen stroomt.
      Er worden kreken en geulen gevormd, er zijn valleien, schorren en slikken en er ontstaan en verdwijnen steeds nieuwe duinen.
Je kunt er komen door vanuit het plaatsje Goedereede naar het Havenhoofd te gaan en dan de route volgen naar de (linker) parkeerplaats.
(Niet de Stellingweg nemen, want die is alleeen voor bestemmingsverker)

In de zomer lopen er koeien, die de begroeiing op veel plaatsen kort houden. Dat trekt in het najaar weer duizenden ganzen aan.
      Omdat het gebied regelmatig onder water loopt is er een grote diversiteit aan planten, struiken, kruiden en bloemen. Op diverse informatiebordjes lees ik dat hier op de zoete ondergrond heelblaadjes en parnassia groeien en op de zoute ondergrond ondermeer zeepostelein, zeekraal en zeeaster. Er groeit duizndguldenkruid, melkkruid en zilt toskruid. In de duinvalleien bloeien in het seizoen duizenden orchideeën.


Kreken en plassen


In de kreken en plassen zitten jonge haring, garnalen en bot en in de wat meer open vlaktes broeden weidevogels waaronder tureluurs, grutto’s en veldleeuweriken.


Vlaktes en valleienLangs het gebied loopt een wandelpad, dat doorgaat naar Ouddorp. Maar je kunt ook het gebied in.


Pad naar zee


Wel op laarzen. Je kunt via de duintjes bij het strand komen.  
      In de verte zie je soms de pijpen van de Maasvlakte.


Duindoorn


De stekelige duindoorn wordt door vee en andere grazers als herten en reeën gemeden.
      Daardoor zijn ze weer interessant als broedplaats voor zangvogels als de roodborsttapuit, nachtegaal en grasmus.


Verlos de Zee

Je kunt Natuurmonumenten helpen door af en toe wat rotzooi op de ruimen.
      Ze hebben er zelfs een kruiwagen voor neergezet.
Een monumentaal Zeeuws stadje

We zien hier de haven van Veere, een stadje op het Zeeuwse Walcheren. Op de achtergrond de Kaai met een aantal mooie historische panden, die vrijwel allemaal op de lijst van Rijksmonumenten staan.  
      Midden achter de toren van het oude stadhuis uit de vijftiende eeuw.


Veerse MeerOoit was Veere een zeehaven, maar in 1961 werd het Veerse Gat in het kader van de Deltawerken met een dam afgesloten.
      Zo ontstond het Veerse Meer en kwam er een binnenhaven voor plezierjachten.


‘’Het gat is dicht.

De haven ligt
Voor Jo-Ho-Ho
Voor Jo-Ho-Ho-Ho-Ker’’

Zong Jaap Fischer indertijd. HIER

Haven


Er is plaats voor zo’n 200 jachten.

Kaai


Veere heeft 144 Rijksmonumenten. Dat is erg veel voor een stadje met niet meer dan 1600 inwoners.
      Veel van die panden staan aan De Kaai. Er zijn huizen met rechte gevels, met afgeknotte gevels, met
top-, tuit-, lijst-, punt-, en trapgevels.  


Schotse huizen


Aan de Kaai staan deze twee Schotse huizen met de namen Het Lammeken en In den Struys.
      Ze vormen samen met het oude stadhuis- het Veere Museum.  
De Schotse huizen werden gebouwd in de zestiende eeuw, toen Veere de plek was waar Schotse wol werd ingevoerd. Dat bracht welvaart, waardoor Veere zich kon ontwikkelen. Op zeker moment woonden er 300 Schotten op een bevolking van 3.000 mensen.
      Ze hadden privileges, die Schotten. Betaalden geen belasting voor bier en wijn. hadden een eigen herberg, een eigen rechter en een eigen politieman.
      (Die afschaffing van dividendbelasting anno 2018 komt niet zomaar)

Oude Stadhuis


Het oude stadhuis is uit de vijftiende eeuw en ingericht als museum.
      De voorgevel is bijzonder.


Voorgevel

 

Markt


Het stadhuis staat aan de Markt, waar ook weer veel historische panden zijn.


Straatjes en stegen


 

Mus in heg

Als je zomaar ergens op een terrasje gaat zitten krijg je gezelschap van een mus, die erop uit is om een hapje mee te eten.


SchemeringVeere in de schemering met links de Campveerse Toren, die rond 1500 gebouwd werd als onderdeel van de stadsverdediging.

 

 

Subcategorieën