Nieuwe woorden

 

Scheetreguleringsafspraken


Terreurschwalbe

Dit woord werd geïntroduceerd door Arjen Lubach in zijn actie voor een referendum over de zogeheten Sleepwet, de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Voorstanders van die wet zouden angst zaaien voor terroristische aanslagen en zich daarbij moedwillig in een slachtofferrol manoeuvreren.
      Schwalbe komt uit het voetbal en staat voor een fopduik, een versierde overtreding het liefst in het strafschopgebied.  In het Duits betekent Schalbe overigens zwaluw.
      En de WIV heet niet alleen sleepwet, maar ook sleepnetwet, tapwet dan wel aftapwet.


Interseksueel

Mensen in Duitsland die noch man noch vrouw zijn kunnen zich voortaan in Duitsland laten registreren als interseksueel. Dat heeft de hoogste Duitse rechter bepaald. Het zou in dat land gaan om zo’n 80.000 mensen. Dat is op een bevolking van 80 miljoen 0,001%
      Of interseksuelen met elkaar mogen trouwen weet ik eigenlijk niet.


Hoofddoekrev

 

Vrouwelijk scheidsrechters bij mannenvoetbal zijn schaars. Maar nu is er in Engeland een vrouwelijke referee (rev) opgestaan die een hoofddoek draagt.
      Het is de 23-jarige studente Jawahir Roble ook wel genoemd Jawahir Jewels of liefdevol JJ.
Zij was acht jaar toen zij vanuit Somalië naar Groot-Brittannië kwam.
      De spelers moesten er even aan wennen maar toen kankerden en scholden ze net zo hartgrondig als bij een ‘’gewone’’ Rev.


Digipil

Veel mensen vergeten op tijd hun pillen in te nemen. Dat kan binnenkort eenvoudig verholpen worden.
      In de USA is namelijk een digitale pil ontwikkeld. Als de pil wordt ingenomen verzendt een sensor een bericht naar een pleister die de patiënt moet dragen. Daarna wordt de informatie naar een app verzonden die dan weer een arts of een andere controleur op de hoogte stelt.


Instawaardig

De schoolgaande jeugd zit massaal op Instagram. Daar wordt erg veel uitgewisseld.
      Jongeren zetten er hun mooiste foto’s op.
Die moeten dan eerst Instawaardig worden bevonden.


Scheetreguleringsafspraak

In het VK-Magazine wordt iedere week een prangende kwestie aan de orde gesteld. De lezers kunnen dan reacties opsturen hoe zij zouden handelen om het allemaal op te lossen.
      Laatst kwam een mevrouw aan het woord, die klaagde dat haar man in haar bijzijn altijd maar scheten laat. Zelfs tijdens het eten. Als zij er wat van zei, merkte hij op dat hij dat toch zelf moest  weten en dat hij thuis zichzelf moet kunnen zijn.
       Het bleek een herkenbaar probleem, want er waren veel reacties. Inge Verbeek uit Loppersum merkte op, dat meneer het niet doet als er anderen in de buurt zijn. Hij kan het dus wel degelijk reguleren. Een scheetreguleringsafspraak zou een oplossing kunnen zijn, zodat ook mevrouw zich thuis kan voelen in haar eigen huis.


#MeToo-gedoe

De #MeToo-actie leverde ook nog nieuwe woordcombinaties op.

#MeToo’en
#MeToo-discussie
#MeToo-opwinding
#MeToo-nuancering
#MeToo-ophef
#MeToo-campagne
#MeToo-issue
#MeToo-tsunami
#MeToo-hysterie


Belastingvluchteling

En dan waren er nog de Paradise Papers, het #MeToo van het kapitalisme
      Nederland bleek niet alleen een belastingparadijs, maar ook een belastingvluchthaven waar belastingvluchtelingen zeer welkom zijn en geen asielprocedures moeten doorlopen.


Hollywoodkwal

Harvey Weinstein bleek in het #MeToo-geweld de grootste Hollywoodkwal.
      De uitspraak van zijn achternaam was ook een kwelling.  
Was het nou gewoon Weinstein of het deftige Weinstien?  

 

 

 

Egggate 

Er zat fipronil in eieren en dat werd een nieuwshype. We spraken over gifeieren, de eierkwestie en het eierschandaal.
      Er bleek een Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te bestaan, die zich vooral onderscheidde door schutterende woordvoerders. Ze hadden het spul in stallen gevonden, maar hadden niet bedacht dat het dan ook wel eens in de kippen of de eieren kon zitten.
      En toen was er ineens een woord voor eierschandaal: Egggate (EGGG).
Er zijn de laatste tientallen jaren veel ‘’gates’’ geweest. Vooral dankzij gemakzuchtige journalistiek. Veel kwesties waar meer dan een luchtje aan zat, kregen het achtervoegsel gate.  
      Maar na Watergate is iedere andere gate een losersgate. Zo’n mooie gate als Watergate krijgen we namelijk nooit meer. Net zomin als ‘’een tweede Cruijff’’ of ‘’een nieuwe Cruijff’’ een echte Cruijff zou kunnen worden.
      Maar nu is er Egggate (EGGG). Ik heb gezocht maar geen enkel ander woord kunnen vinden met drie ggg’s achter elkaar.
Alleen daarom al moet dit Engelse woord door onze dikke Van Dale erkend en geijkt worden. 


Strooifiets

Een andere vakantiehype in dit land was de leenfiets ook wel deelfiets. Zo’n fiets in de stad die je via een app kunt activeren. Meestal voor vijftig cent per half uur. Zo’n fiets in de stad, die je ergens weer in een rekje terugzet als je uitgefietst bent.
      In Amsterdam is het inmiddels in een aantal wijken verboden, want het geeft gedoe. Bovendien worden er vaak oude fietsen gebruikt, die inmiddels de naam weesfiets hebben gekregen.
      Maar het mooiste woord kwam van meneer Marco te Brömmelstroet, hoofddocent stedelijke planning aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij moet hebben gedacht aan strooigoed of strooibiljetten en introduceerde het woord strooifiets.   


Gigafietsflat

Amsterdam had al zijn Fietsflat (grote fietsenstalling), maar nu is in Utrecht bij het Centraal Station het eerste deel van een gigantische fietsenstalling geopend. (Ruimte voor 6.000 fietsen verdeeld over drie etages).
      Volgend jaar zal deze  gigafietsflat ruimte bieden aan 12.500 fietsen en daarmee de grootste van de wereld zijn.

 

Tripthee

In Brazilië bestaat het al eeuwen: Ayahuasca, een hallucinogene thee die wordt gemaakt van diverse plantenextracten uit het Amazonegebied.
      Maar tegenwoordig kun je in Nederland ook een theeceremonie bijwonen, waarbij dit middel gebruikt wordt. Je schijnt er niet alleen high van te worden, maar het reinigt volgens sommige gebruikers ook de ziel.  
      In een groot artikel in de Volkskrant wordt grept over tripthee.


Landschapspijn

Caspar Janssen loopt een jaar lang door heel Nederland en doet daar dagelijks verslag van in de Volkskrant. Caspar schrijft wat hij ziet en ook wat hij niet ziet omdat het er niet meer is.
      Uiteraard ontmoet hij mensen op zijn tocht. Zo was daar in Friesland de kennismaking met Theunis Piersma, uitvinder van het woord landschapspijn.
      Het woord werd ondermeer opgepikt door de Leeuwarder Courant, die een discussie startte over dit onderwerp. Over toenemende mechanisatie in de landbouw, over het verdwijnen van diverse soorten vogels als grutto’s, scholeksters en kieviten, over betongras en turbokoeien. En daarna verscheen een boekje onder de titel Landschapspijn van Jantien de Boer.    


Toeslagenkermis

Er zijn in Nederland diverse mogelijkheden om een tegemoetkoming te ontvangen als je niet genoeg inkomsten hebt. 
      Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvang, kindgebonden budget.
Op zich lijkt mij dat een belangrijke verworvenheid, maar bij de Belastingdienst is men er niet zo blij mee. Er zijn daar zelfs mensen, die pleiten voor het afschaffen van al die toeslagen.
      Er zou teveel misbruik van worden gemaakt en daardoor zou dit systeem verworden zijn tot een soort toeslagenkermis.


Zij-instromer

Bertine van Brakel stond ooit ingeschreven als man (m), maar na ‘’een odyssee van bijna een halve eeuw’’ werd zij een vrouw (v).
      Dat schrijft zij in een ingezonden brief in de Volkskrant.  Ze is altijd blij als ze wordt aangesproken met mevrouw.
Maar nu is daar de roep om genderneutraal taalgebruik.
      Ze is daar niet zo blij mee en stelt voor om haar dan maar voor de burgerlijke stand tot zij-instromer te maken.


Wegloopcompensatie    

AkzoNobel dreigde te worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf PPG Industries, dat een zogeheten break-up fee bood van 600 miljoen Euro.
      In het Nederlands werd dit in de financiële wereld bekende begrip vertaald met wegloopcompensatie.
AkzoNobel vond die 600 miljoen veel te weinig en eiste een wegloopcompensatie van twee miljard Euro.
      Toen liep PPG Industries op zijn beurt weg.         

 
                                                                                                                                                         

 

 

Herrijzenis & pikkendrift

 

 

wel es van 'pikkendrift' gehoord ?
heeft dat met 'herrijzenis' van doen ?

volgens TROUW wel:
<https://www.trouw.nl/democratie/europa-begon-bij-een-middeleeuwse-droom~a335dec4/>

 

 

 

(Ontvangen van Theo Uittenbogaard)

 

 

 

 

 

 

Luchtbellenscherm onder water

  

Sluisdeurwissel dus. Mooi woord. Het zou kunnen staan voor een changement bij een dancefestijn. Maar het staat gewoon waar het voor staat; het vervangen van sluisdeuren, die verouderd zijn.
      Het bord staat bij de Krammersluizen, die Volkerak/Krammer verbinden met de Oosterschelde. Die sluizen zijn een onderdeel van de Philipsdam. Ik zou er komende maandag maar wegblijven, want het Zeeuwse toeristenseizoen is dan nog niet helemaal voorbij.

  

De Philipsdam verbindt het Zeeuwse Sint Philipsland/Tholen met de Grevelingendam, die weer de verbinding is tussen het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee en het Zeeuwse Schouwen-Duiveland.
      De rode haken bij de Krammertoren zijn de sluizen.

  

De Philipsdam was één van de laatste Deltawerken. Aangelegd tussen 1976 en 1987. Er zijn twee sluizen voor de beroepsvaart en twee jachtsluizen voor de pleziervaart. Ze openen maar liefst 13.000 keer per jaar.
     
Het zijn zeer bijzondere sluizen, want het Volkerak heeft zoet water en de Oosterschelde zout.
Om te voorkomen dat zoet en zout in elkaar overlopen is onder water een luchtbellenscherm aangelegd.

 

 

Stadsjeeps & rastemeiers


Zitschade

‘’Zitten is het nieuwe roken’’. Dat verontrustende zinnetje stond op de voorpagina van NRC-Handelsblad. Het is ’t resultaat van een grootschalig onderzoek onder ruim één miljoen westerse vrijwilligers die deelnamen. Acht uur zittend bureauwerk verhoogt de kans op overlijden met 40 procent. Net als trouwens drie uur T.V. kijken. Zitschade heet dat. Je kunt het overigens eenvoudig compenseren door op acht uur zitten één uur te wandelen in een fiks tempo.


Stadsjeep

Lang geleden toen ik in het leger diende, was ik chauffeur in een Nekaf. Een jeep, waarmee je in het terrein ongekend veel hordes kon nemen, als je er een beetje bedreven in was. Maar tegenwoordig bestaan er ook jeeps voor in de stad. Seat bijvoorbeeld heeft de Ateca ontwikkeld. Een autootje met een filerijassistent, een inparkeercamera en vermoeidheids- en voetgangersherkenning. Verder beklimt de jeep zonder moeite een steile dijk en daalt daar beheerst weer af zonder dat de chauffeur zelf hoeft te remmen. Wat je overigens met dat soort mogelijkheden aan moet is mij volkomen onduidelijk.


Glitteroksels

Het komt steeds vaker voor dat jonge vrouwen op feestjes en in disco’s verschijnen met glitters onder hun oksels. Dat schijnt sexy te zijn. Je kunt dan maar beter niet je haren scheren, want dat blijven de glitters beter zitten. In navolging op deze trend zijn er inmiddels ook glitterwenkbrauwen en glitternavels.

 


Rastemeier

In de Volkskrant komt Barbara van Brakel aan het woord. Zij is inmiddels 57 jaar, maar volgens de krant een rastemeier. Zij werkte namelijk vanaf haar achttiende jaar als hoer op diverse werkplekken in Utrecht. Zij geeft nu advies over hoe de nieuwe hoerenbuurt van Utrecht kan worden opgeknapt en veiliger kan worden gemaakt. Er worden onder meer 162 nieuwe ruimtes gebouwd, die verhuurd worden aan prostituees. Peeshuisjes noemt men dat.


Graffitistaking

Southern Rail, een Britse Spoorwegorganisatie riep weer eens een staking uit. Aanleiding was ditmaal graffiti dat op drie treinen was gespoten. Op borden werd het volgende meegedeeld: ‘’Deze dienst is geannuleerd wegens vandalisme. Excuses voor het ongemak’’.
      Veel begrip bij de reizigers was er niet. Southern Rail heeft inmiddels de bijnaam Southern Fail, omdat er de laatste tijd treinen uitvallen om allerlei redenen. Tekort aan personeel, ruzie met de vakbonden, blaadjes of sneeuw op de rails. Zelfs verkeerd zonlicht.Ziektelastmeter

Het werd gelanceerd door het Maastrichts Medisch Centrum. Een zogeheten ziektelastmeter voor patiënten met COPD, een ernstige longziekte die niet te genezen is. Maar met de ziektelastmeter kunnen wel resultaten geboekt worden, die tot verbetering leiden.
      Arts en patiënt vullen ieder halfjaar een lijst in. Daar komen scores uit, die in een computerprogramma worden verwerkt. De patiënten moeten dan natuurlijk wel hun levensstijl aanpassen en maatregelen nemen.
      Stoppen met roken bijvoorbeeld of meer bewegen. Waarom die patiënten dat niet zelf kunnen bedenken is me dan weer niet duidelijk.